fbpx

Skip links

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση του ΕΣΠΑ ‘’e-λιανικό’’ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του λιανεμπορίου και έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού.

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 1. Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 2. Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

5000

για δημιουργία νέου Eshop, απόκτηση εξοπλισμού

1500

αναβάθμιση υφιστάμενου eShop

Ύψος Χρηματοδότησης

Για την Δημιουργία e-shop η επιδότηση ανέρχεται έως του ποσού των 5.000€, για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση αύλων ενεργειών (Λογισμικό/Υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Για την Αναβάθμιση e-shop που έχει δημιουργηθεί πριν τις 18/3/2020 η επιδοτούμενη επιχορήγηση ανέρχεται έως του ποσού των 1.500€.

Δαπάνες που Επιχορηγούνται

Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, που θα λειτουργεί σε:
  • δύο γλώσσες
  • σε περιβάλλον κινητών συσκευών-mobile responsive ή dedicated mobile version
  • ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι)
  • αποθήκης (ποσότητα ειδών)
  • ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον)
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με τη μορφή Software as a Service (SaaS), εφόσον είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με τη μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Εξοπλισμός Πληροφορικής

 1. Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για τη δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με τη μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τη δημιουργία/αναβάθμιση και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές κ.λπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Σημείωση: Οι δαπάνες Εξοπλισμού Πληροφορικής αφορά μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού

Βασικές Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 2. να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 3. να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 4. οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 5. να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 6. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 7. να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν.1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της σχετικής προκήρυξης.
 8. να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
 9. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Δείτε εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη

Έλεγχος Επιλεξιμότητας & Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Μπορείτε να ελέγξτε άμεσα την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ.

Δικαιολογητικά Υποβολής

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.

Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Νέο Πρόγραμμα και αναβαθμίστε την επιχείρηση σας με βιώσιμους όρους και προϋποθέσεις.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 23210 67008 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φτιάξε το δικό σας e-shop!

bngroup espa

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00.

Μέσα από τη σωστή διαχείριση των social media αποκομίζετε οφέλη όπου θα σας φέρουν πιο κοντά στον στόχο σας.

Για να ξεκινήσεις κάλεσέ μας

στο 23210 67008

ή συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ

E-MAIL 

ΒΡΕΣ ΜΑΣ 

 29 Ιουνίου 26, Σέρρες, 62100

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ

Μαζί µας μπορείτε, να πετύχετε τον επόμενο στόχο

Με τους marketing experts μας θα δείτε πραγματικά αποτελέσματα μέσα από στοχευμένες καμπάνιες και έξυπνο περιεχόμενο.

ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΠΑΦΗ

Return to top of page