fbpx

Skip links

Δράση "e-λιανικό" - Β’ Κύκλος

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη Δράση του ΕΣΠΑ ‘’e-λιανικό’’ Β΄ Κύκλος για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του λιανεμπορίου και έχουν την δυνατότητα να επιδοτηθούν για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ωφελούμενοι

Η δράση επιχορηγεί επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση e-shop και η λήξη της προθεσμίας υποβολών είναι 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Με σημαντικό κριτήριο, η λειτουργία τους να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020
 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47)
  • Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  • Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως
   την 7/11/2020
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών
  τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους
  2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε
αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και
μετά.

5000

για δημιουργία νέου Eshop, απόκτηση εξοπλισμού

1500

αναβάθμιση υφιστάμενου eShop

Λογισμικό

 1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών- mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 2. Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 3. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)

 1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών ‐ λογισμικού απαιτούμενου για
  την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία
  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η
  απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την
  μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία
  ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι
  επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
  Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου
  προϋπολογισμού του έργου είναι 30%

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες
οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500
ευρώ.

Δείτε εάν η επιχείρησή σας είναι επιλέξιμη

Έλεγχος Επιλεξιμότητας & Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Μπορείτε να ελέγξτε άμεσα την επιλεξιμότητα της επιχείρησής σας πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ.

Δικαιολογητικά Υποβολής

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ.

Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης

Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Νέο Πρόγραμμα και αναβαθμίστε την επιχείρηση σας με βιώσιμους όρους και προϋποθέσεις.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο τηλέφωνο 23210 67008 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φτιάξε το δικό σας e-shop!

bngroup espa

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Παρασκευή 09/07/2021 και η λήξη προθεσμίας  υποβολών είναι 29 /09/2021.

Μέσα από τη σωστή διαχείριση των social media αποκομίζετε οφέλη όπου θα σας φέρουν πιο κοντά στον στόχο σας.

Για να ξεκινήσεις κάλεσέ μας

στο 23210 67008

ή συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ

E-MAIL 

ΒΡΕΣ ΜΑΣ 

 29 Ιουνίου 26, Σέρρες, 62100

ΚΑΛΕΣΕ ΜΑΣ

Μαζί µας μπορείτε, να πετύχετε τον επόμενο στόχο

Με τους marketing experts μας θα δείτε πραγματικά αποτελέσματα μέσα από στοχευμένες καμπάνιες και έξυπνο περιεχόμενο.

ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΠΑΦΗ

Return to top of page